Tag: Vườn trái cây Hưng Yên

Vườn nhãn Hưng Yên

Một trong những nguyên tắc khi hái nhãn là phải hái hết sạch cây, nếu không các loại chim, dơi sẽ “biết” và tới “xơi” hết, do vậy người trồng nhãn khá cẩn.. Mặc dù hiện nay, nhãn Thái Lan,