Tag: Vườn chôm chôm Bình Hòa Phước

Vườn trái cây Cù lao An Bình, Vĩnh Long

Ngoài ra, khi tới Cù lao An Bình bạn cũng có thể tới các khu vườn trái cây rộng lớn để trực tiếp tham gia “tát mương bắt cá” trong trang phục áo bà ba..   Vườn chôm chôm ở