Tag: Mắc mật

Trái cây rừng lạ miệng: Mắc mật

Là một thứ quả rừng sạch, an toàn, lá mắc mật còn được sử dụng như một loại gia vị để chế biến món ăn, chế biến tinh dầu và hạt mắc mật còn được phơi khô rồi xay thành