Tag: đặc sản miền núi

Trái cây Sim rừng ngon miệng

Được xem là loại cây có tác dụng chữa bệnh với cả lá, hoa, quả, thân, rễ, sim rừng là một trong những loại quả có giá trị cao về mặt y học.. Đây là một loại quả rừng rất